Zakaj in kako

Tekom jeseni leta 2009 smo v sklopu LIFE+ mednarodne raziskovalne naloge FutMon in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za okolje in prostor, postavili deset samodejnih meteoroloških postaj.

Od leta 2011 so aktivnosti precej skrčene.

 

Da bi lahko v določenem času za določen kraj kar najbolj natančno ugotovili kakšno je bilo vreme, ki je npr. privedlo do škodnih posledic, sta razporeditev in številčnost meteoroloških postaj zelo pomembna. Ker je v Sloveniji podnebje raznoliko, prevladujoča raba tal pa je gozd, je spremljanje razmer in stanja v tem naravnem okolju nujno potrebno.

Comments are closed.