Trnovski gozd

Lega meteorološke postaje

Meteorološka postaja Fondek stoji na robu travnika na nadmorski višini 800 m. Od Trnovega je oddaljena 2 km proti severu. Stoji na razgibanem,  vrtačastem travniku s površino okoli 2,7 ha. V neposredni bližini je njiva in večji grm navadne leske. Gozd, ki preko dreves in grmovja nižje rasti postopno preide v odrasle sestoje, je od postaje oddaljen približno eno drevesno višino.     

 

 

 

 

 

 

Spremljane spremenljivke v okviru samodejnih meteoroloških meritev

Mikroklima

Vetrovnost je zaradi okoliških višjih vzpetin in gozda nekoliko spremenjena, podobno je pri osvetljenosti. Zaradi bližine gozda vzhodno od postaje je nekoliko dlje trajajoča zasenčenost v jutranjih urah, katere vpliv na svetlobne razmere je večji zlasti v zimskih mesecih. Zaradi gozda je zgodnejši tudi Sončev zaid. Zavetrna lega omogoča kvalitetne meritve padavin tudi v vetrovnem vremenu. Temperaturne in vlažnostne razmere lahko povzamemo za širše območje planote, čeprav je pri jasnih in mirnih nočeh možnost večjih razlik.

Meteorološki podatki, delo in zanimivosti

Podatke samodejne meteorološke postaje skrbnik mreže meteoroloških postaj pobira na približno 2 meseca. S podobno periodo se osvežujejo tudi podatki objavljeni na spletu.

  • Meteorološki podatki  zadnjega obdobja (novi podatki bodo na voljo predvidoma konec oktobra 2012)
  • podrobnosti o podatkih

Comments are closed.