Gropajski bori

Lega meteorološke postaje

Meteorološka postaja Gropajski bori (400 m) je postavljena v bližini nižjega odraslega borovega gozda, ki porašča severovzhodno pobočje Golega vrha. Stoji na severovzhodnem pobočju, kjer prevladuje kraški travnik v zaraščanju. Od meje z Italijo je postaja oddaljena okoli 500 m, od Sežane pa nekaj manj kot 4 km jugo-jugozahodno. Tla porašča travna ruša, ki je v času poletne vročine in od jeseni do zgodnje pomladi precej izsušena. Travnik se zarašča s toploljubnimi grmovnicami in malim jesenom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spremljane spremenljivke v okviru samodejnih meteoroloških meritev

Mikroklima

Lega postaje omogoča kvalitetne meritve vetrov iz smeri od severa do jugovzhoda, medtem ko so vetrovi iz južnih in zahodnih smeri zaradi višjega grebena in gozda lahko slabše zaznani. Popačenja pri izmerkih padavin nastajajo predvsem ob močnejšem vetru, ki tod najvišje hitrosti dosega ob vzhodni in severovzhodni smeri. Temperaturo in relativno vlažnost zraka izmerjeno na tej lokaciji lahko v splošnem povzamemo za širše območje, vseeno pa je potrebno upoštevati možnost večjih temperaturnih razlik ob jasnih in mirnih nočeh. Na osončenost oz. svetlobne razmere nekoliko vplivajo bližjna drevesa južno in zahodno od postaje.

Meteorološki podatki, delo in zanimivosti

Podatke samodejne meteorološke postaje skrbnik mreže meteoroloških postaj pobira na približno 2 meseca. S podobno periodo se osvežujejo tudi podatki objavljeni na spletu.

Meteorološki podatki  zadnjega obdobja (novi podatki bodo na voljo predvidoma konec oktobra 2012)

Comments are closed.