Travljanska gora

Lega meteorološke postaje

Meteorološka postaja Travljanska gora (876 m) stoji sredi poseke na jugozahodnem pobočju Travljanske gore, pod 1097 m visokim Pargom. Prisojno poseko velikosti 0,2 ha obdaja odrasel gozd s prevladujočo smreko. Vidnost neba je večja proti jugozahodu, medtem ko je proti severovzhodu nekaj sto metrov višji greben.

 

 

 

 

 

 

Spremljane spremenljivke v okviru samodejnih meteoroloških meritev

Mikroklima

Lokacija meteorološke postaje omogoča kvalitetne meritve vetrov iz smeri od juga do severozahoda, za vetrove ostalih smeri pa je lega precej zavetrna. Pri meritvah padavin zaradi vplivov okoliške vegetacije predvidoma ne prihaja do bistvenih odstopanj. Temperaturo in relativno vlažnost zraka izmerjeno na tej lokaciji lahko v splošnem povzamemo za širše območje, vseeno pa je potrebno upoštevati možnost lokalnih večjih temperaturnih razlik ob jasnih in mirnih nočeh. Na osončenost oz. svetlobne razmere ima lega postaje bistven vpliv, saj pobočje z višjim grebenom in gozdom na vzhodni strani v jutranjem času dlje časa povzroča zasenčenost.

Meteorološki podatki, delo in zanimivosti

Podatke samodejne meteorološke postaje skrbnik mreže meteoroloških postaj pobira na približno 2 meseca. S podobno periodo se osvežujejo tudi podatki objavljeni na spletu.

Meteorološki podatki  zadnjega obdobja (novi podatki bodo na voljo predvidoma sredi oktobra 2012)

Comments are closed.