Borovec

Lega meteorološke postaje

Meteorološka postaja Borovec (686 m) je postavljena na nekoliko vzpetem travniku okoli 20 višinskih metrov nad dolino, kjer je tudi istoimenska vas. Na zahodno stran dolino zapira več sto metrov višji greben, ki neposredno nad vasjo z vrhom Krokar doseže 1122 m nadmorske višine.  V okolici, po dolini, so travniki in pašniki. Nekaj deset metrov od postaje se začenja odrasel mešan gozd.

 

 

 

 

 

  

Spremljane spremenljivke v okviru samodejnih meteoroloških meritev

Mikroklima

Lega meteorološke postaje omogoča razmeroma kvalitetne meritve vetrov iz vseh smeri, čeprav so zaradi vpliva bližnjega gozda pričakovana popačenja vetrov iz severne in vzhodne smeri. Pri meritvah padavin zaradi vplivov okoliške vegetacije predvidoma ne prihaja do večjih napak. Temperaturo in vlažnost zraka izmerjeno na tej lokaciji lahko v splošnem povzamemo za širše območje, vseeno pa je lokalno ob jasnih in mirnih nočeh potrebno upoštevati možnost večjih temperaturnih razlik. Na osončenost oz. svetlobne razmere vpliva bližnji sestoj vzhodno od postaje, predvsem v zimskem času pa tudi greben Krokarja (1122 m).

Meteorološki podatki, delo in zanimivosti

Podatke samodejne meteorološke postaje skrbnik mreže meteoroloških postaj pobira na približno 2 meseca. S podobno periodo se osvežujejo tudi podatki objavljeni na spletu.

Meteorološki podatki  zadnjega obdobja (novi podatki bodo na voljo predvidoma sredi oktobra 2012)

Comments are closed.