Krakovski gozd

Lega meteorološke postaje

Meteorološka postaja Krakovski gozd (153 m) stoji na zaraščajočem se travniku, ki je po večjih deževjih ali taljenju snega delno, lahko tudi povsem poplavljen. Obdan je z nižjim drevjem in grmovjem, med katerim prevladujejo hrasti, črna jelša ter vrbe. V bližini so pogosto mlake, mimo travnika pa teče potok Senuša. Ožje območje travnika, kjer stoji meteorološka postaja je veliko 0,6 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spremljane spremenljivke v okviru samodejnih meteoroloških meritev

 Mikroklima

Lega postaje je za meteorološke meritve ugodna. Zaradi bližnjih dreves so nekoliko popačene le svetlobne in vetrovne razmere. Zaradi površinskega zastajanja vode je relativna vlažnost zraka pogosto nekoliko višja.

Meteorološki podatki, delo in zanimivosti

Podatke samodejne meteorološke postaje skrbnik mreže meteoroloških postaj pobira na približno 2 meseca. S podobno periodo se osvežujejo tudi podatki objavljeni na spletu.

  • Meteorološki podatki  zadnjega obdobja (novi podatki bodo na voljo predvidoma sredi novembra 2012)
  • podrobnosti o podatkih

Comments are closed.