Lontovž

Lega meteorološke postaje

Meteorološka postaja Lontovž (927 m) je postavljena na prisojnem strmejšem travniku, ki prevladuje po ozki travnati dolini. Od smučišča Lontovž dolina visi na sever proti vasi Dobovec. Meteorološka postaja je postavljena okoli 10 višinskih metrov nad dolino, kjer se travnik mestoma zarašča z grmovnimi in drevesnimi vrstami. Manj kot 10 m jugovzhodno je od nosilnega droga okoli 3 m visok glogov grm. Lega je iz vzhoda, juga in zahoda obdana z višjimi pobočji, ki jih porašča odrasel, pretežno bukov gozd. 

 Spremljane spremenljivke v okviru samodejnih meteoroloških meritev

Mikroklima

Lega postaje v ozki dolini, ki visi na severovzhod se odraža predvsem pri vetrovnosti in svetlobnih razmerah. Opazen je vpliv lokalno pogojenih vetrov v smeri vzdolž doline. Tekom sončnih dni prevladuje termični veter, ki piha po dolini navzgor (severni veter), zvečer in vse do jutra pa je pogost gornik (južni veter). Pri meritvah padavin zaradi vplivov okoliške vegetacije predvidoma ne prihaja do večjih odstopanj. Temperatura in relativna vlažnost zraka zaradi lege na pobočju nista pod večjim vplivom radijacijskega ohlajanja. Na osončenost oz. svetlobne razmere vpliva bližnje strmo pobočje vzhodno od postaje, predvsem v zimskem času pa tudi greben Kuma (1220 m), ki zapira odprtost južnega neba. 

Meteorološki podatki, delo in zanimivosti

Podatke samodejne meteorološke postaje skrbnik mreže meteoroloških postaj pobira na približno 2 meseca. S podobno periodo se osvežujejo tudi podatki objavljeni na spletu.

  • Meteorološki podatki  zadnjega obdobja (novi podatki bodo na voljo predvidoma sredi novembra 2012)
  • podrobnosti o podatkih

Comments are closed.