Murska šuma

Lega meteorološke postaje

Meteorološka postaja Murska šuma (155 m) stoji na robu 2,6 ha velike zamočvirjene poseke v bližini najvzhodnejše slovenske vasi Benica in državne meje s Hrvaško ter Madžarsko. Ker je postavljena na manjšem nasipu je poplavno varna. Reka Mura je oddaljena 400 m. V okolici prevladuje visok hrastov gozd, na jugu tudi presvetljeni sestoji črne jelše z vmesnimi mlakami in rokavi. Po večjih deževjih so lahko nekateri okoliški predeli obširneje poplavljeni. Okoli meteorološke postaje rastejo skupine rdečega drena in črnega bezga, v poletnem času pa se okolica močno zaraste z močvirskim rastlinjem (ločje, rogoza). Lokacija je znana po nadležnih komarjih in drugem mrčesu. Tla porašča močvirno rastje, ki je tekom poletja visoko tudi več kot meter in težko prehodno.  

 

 

 

 

 

 

Spremljane spremenljivke v okviru samodejnih meteoroloških meritev

 Mikroklima

Pogosto poplavljena okolica s številnimi mlakami in rečnimi rokavi povzroča lokalno višjo zračno vlažnost. Zaradi bližnjih dreves so nekoliko popačene le svetlobne in vetrovne razmere. Prisotno je lokalno kanaliziranje vetra vzdolž poseke v smeri sever – jug.

Meteorološki podatki, delo in zanimivosti

Podatke samodejne meteorološke postaje skrbnik mreže meteoroloških postaj pobira na približno 2 meseca. S podobno periodo se osvežujejo tudi podatki objavljeni na spletu.

  • Meteorološki podatki  zadnjega obdobja (novi podatki bodo na voljo predvidoma ob koncu novembra 2012)
  • podrobnosti o podatkih

Comments are closed.