Pohorje

Lega meteorološke postaje

Meteorološka postaja Kladje (1295 m) na Pohorju se nahaja blizu planinske koče na Osankarici. V neposredni bližini sta Jagerski vrh (1331 m) in Javorski vrh (1335 m). Postavljena je na vršni uravnavi sredi jase velikosti približno 0,27 ha. Obkroža jo pretežno vrzelast smrekov gozd z bukvijo in mlajšimi smrekovimi razvojnimi fazami ob robu jase. Čez jaso poteka gozdna cesta. V bližini je v času večje namočenosti nekaj izvirov.

  

 

 

 

 

 

Spremljane spremenljivke v okviru samodejnih meteoroloških meritev

 Mikroklima

Lega postaje je za meteorološke meritve ugodna. Zaradi bližnjih dreves in gozdne ceste so nekoliko popačene le vetrovne razmere. Pogosto prihaja do vetrov vzdolž preseke gozdne ceste (v smeri jugozahod – severovzhod). Temperatura in relativna vlažnost zraka sta dober pokazatelj razmer v okolici.

Meteorološki podatki, delo in zanimivosti

Podatke samodejne meteorološke postaje skrbnik mreže meteoroloških postaj pobira na približno 2 meseca. S podobno periodo se osvežujejo tudi podatki objavljeni na spletu.

  • Meteorološki podatki  zadnjega obdobja (novi podatki bodo na voljo predvidoma ob koncu novembra 2012)
  • podrobnosti o podatkih

 

Comments are closed.