Pokljuka

Lega meteorološke postaje

Meteorološka postaja Pokljuka (1330 m) je na istoimenski alpski planoti od Planine Javornik oddaljena 1 km proti severozahodu. Stoji na poseki s premerom okoli dveh drevesnih višin, obdani z odraslim smrekovim gozdom.  Površina poseke, katere teren rahlo visi proti jugovzhodu, znaša približno 1700 m2.  Tla porašča skromno, nizko rastje zeliščnega sloja, brez grmovne plasti. Prisotni so številni smrekovi panji.

  

 

 

 

 

 

Spremljane spremenljivke v okviru samodejnih meteoroloških meritev

 Mikroklima

Zaradi lege na majhni jasi je podnebje precej spremenjeno. Pričakovana sta tako manjša osvetljenost, kot vetrovnost. Temperatura in relativna vlažnost zraka sta za širše območje planote s podobno nadmorsko višino reprezentativni, kljub temu pa ob jasnih in mirnih nočeh (posebno ob prisotni snežni odeji) mestoma prihaja do izrazitih odstopanj, ki lahko presegajo tudi 20 °C in več (mrazišča). Zaradi bližine dreves se pojavlja »padavinska senca«, zaradi katere prihaja do podcenjenih meritev količine padavin.

Meteorološki podatki, delo in zanimivosti

Podatke samodejne meteorološke postaje skrbnik mreže meteoroloških postaj pobira na približno 2 meseca. S podobno periodo se osvežujejo tudi podatki objavljeni na spletu.

  • Meteorološki podatki  zadnjega obdobja (novi podatki bodo na voljo predvidoma sredi decembra 2012)
  • podrobnosti o podatkih

Comments are closed.