Brdo pri Kranju

Lega meteorološke postaje

Meteorološka postaja Brdo pri Kranju (477 m) je postavljena na ravnem travniku sredi gozdnega območja protokolarnega objekta Brdo. Travnik s površino približno 1,3 ha obdaja nižji odrasel gozd rdečega bora. Postaja je od najbližjega roba gozda oddaljena 30 m oz. okoli 1,5 drevesne višine.   

 

 

 

 

  

 

 

 Spremljane spremenljivke v okviru samodejnih meteoroloških meritev

 Mikroklima

Položaj postaje omogoča kvalitetne meritve vetrov iz vseh smeri, čeprav so zaradi vpliva bližnjega gozda pričakovana popačenja hitrosti vetra. Pri meritvah padavin zaradi vplivov okoliške vegetacije ne prihaja do odstopanj. Temperaturo in relativno vlažnost zraka izmerjeno na tej lokaciji lahko v splošnem povzamemo za širše območje, vseeno pa je potrebno upoštevati možnost večjih temperaturnih razlik ob jasnih in mirnih nočeh. Na osončenost oz. svetlobne razmere okoliški gozd bistveno ne vpliva.

Meteorološki podatki, delo in zanimivosti

Podatke samodejne meteorološke postaje skrbnik mreže meteoroloških postaj pobira na približno 2 meseca. S podobno periodo se osvežujejo tudi podatki objavljeni na spletu.

  • Meteorološki podatki  zadnjega obdobja (novi podatki bodo na voljo predvidoma sredi decembra 2012)
  • podrobnosti o podatkih

Comments are closed.