Meteorološke postaje

Pri načrtovanju nosilne konstrukcije smo upoštevali predpise Svetovne meteorološke organizacije in izvedbo samodejnih meteoroloških postaj državne meteorološke službe. Nosilna palična konstrukcija je sestavljena iz nosilne pocinkane cevi, na katero je nameščena tanjša železna cev. Meteorološka postaja je na sidra v tleh pritrjena s tremi jeklenicami. Napajanje merilnih naprav je izvedeno s pomočjo baterij s kapaciteto 100Ah.

Merilne naprave in drugi osnovni sestavni deli samodejne meteorološke postaje GIS:

Ker meteorološke postaje stojijo v gozdnatih območjih, je bilo za nekatere vrste meritev (zlasti padavine, veter in Sončevo sevanje) težko najti optimalne lege. Zaradi tega izmerjene vrednosti pogosto ni mogoče enostavno privzeti kot značilnost širše okolice (v gozdnatih in hribovitih območjih se vrednosti meteoroloških spremenljivk lahko spreminjajo že na razdalji 100 m). 

 

 

O podatkih:

  • Temperatura (°C) in relativna vlažnost zraka (%): Meri se 2 m nad tlemi. Časovni interval meritev je 30 min. Pri obdelavi podatkov je uporabljen klimatološki način izračunavanj (vrednost ob 7h, 14h in 21h, najnižje in najvišje vrednosti se nanašajo na obdobje od 21. ure preteklega dne do 21. ure tega dne).
  • Padavine (mm oz. litri/ m2): Meri se 2 m nad tlemi. Dnevna količina padavin pomeni vsoto padavin med 7. uro zjutraj preteklega dne in 7. uro zjutraj tega dne.
  • Hitrost in smer vetra (m/s): Meri se 10 m nad tlemi. Dnevne vrednosti se nanašajo na obdobje od 0.00 ure do 23.30 ure.
  • Sončevo sevanje (W/ m2): Meri se 10 m nad tlemi.
  • Izpad podatkov: Zaradi okoljskih vplivov pri elektronskih merilnih napravah lahko pride do okvar. V takih primerih smo za izračune manjkajočih vrednosti uporabili podatke Državne meteorološke službe.

Comments are closed.